LesOpMaat

LesOpMaat: Computerles bij u thuis (of op de Zonnehof)

Naast cursussen aan groepen werken we ook met individuele computerlessen; dat kan bij u thuis of op de Zonnehof.
Wilt u geen complete cursus in het leercentrum volgen, of bent u daartoe niet in staat, maar wilt u wel specifieke computer- of tablet-kennis opdoen, dan is onze service LesOpMaat misschien de oplossing.
Na vaststelling van uw leerbehoefte komt een ervaren docent, op een afgesproken tijd, voor een vooraf bepaald onderwerp, bij u thuis en neemt de stof met u door op uw eigen apparatuur en in uw tempo. U betaalt hiervoor een uurtarief.

De werkwijze is als volgt:
U meldt zich op de gebruikelijke wijze met het verzoek om individueel les te krijgen over een bepaald onderwerp. Onze coördinator neemt contact met u op, bespreekt de mogelijkheden en selecteert een geschikte docent. Deze maakt met u een afspraak over datum, tijdstip en locatie van de les(sen). In overleg dient u zelf te zorgen voor eventueel cursusmateriaal.
Het tarief bedraagt € 15 per uur, contant te voldoen aan de docent.
N.B. Deze service is opgezet om les te geven en niet om computerproblemen op te lossen. Als u lid bent van SeniorWeb is voor het oplossen van problemen “PC-Hulp per telefoon” en eventueel “PC-Hulp aan huis” van SeniorWeb (landelijk) beschikbaar.