DIGI-SPREEKUUR

Zoals op de homepage staat kennen wij met ingang van 18 februari 2019 een wekelijks DIGI-spreekuur op maandag en met ingang van 18 september 2019 ook nog een DIGI-spreekuur op woensdag.

Het DIGI-spreekuur houden wij in de Bibliotheek aan de Brinkhorst 3 te Haren

U kunt voor vragen et cetera terecht op ons DIGI-Spreekuur.

Wekelijks kunt u op de maandagen en woensdagen van 14.30 – 16.30u bij ons terecht met vragen over uw computer, laptop, tablet of smartphone.

Aan het deelnemen aan het DIGI-Spreekuur zijn geen kosten verbonden.